?  Ničia  Vás  P R O B L É M Y  ?

Finančné problémy riešim nielen s nebankovkami a bankami, ale aj s podvodníkmi, s vymáhačmi, s exekútormi, s dražobnými spoločnosťami, so súdnymi znalcami a navyše aj s úradmi, s políciou, s prokuratúrou, so súdmi, aj so susedmi.

Nebojte sa vyhrážok veriteľov, ich právnici spravidla klamú a vystrašujú ! Ale pripraviť sa na nich je nutné, lebo podľa starej múdrosti "práva patria len bdelým" !

Moje konanie je pre Vás viac, presvedčíte sa o tom sami.

Viac info

Informácie :

Finančných podvodníkov máme všade okolo seba ! Ich podvody často chránia právnici !

S podvodníkmi všetkého druhu sa podľa práva dajú veci riešiť iba dvomi spôsobmi, a to dôraznou obranou alebo aktívnym útokom !

Denne musíme bojovať o svoj podiel na spravodlivosti a byť v strehu pred podvodníkmi a ich právnikmi ! 

Neverte prosím nebankovkám, ale ani bankám. Volajte mi !

Ten kto sa nebráni a nepripravuje proti podvodníkom, ten už akoby nebol ! Volajte mi !

Nebojte sa Platobného rozkazu, ani Rozhodcovského konania, ani Upovedomenia o začatí exekúcie, ani Vyhlásenia o splatnosti pôžičky, ani dražby, ani výzvy zo súdu. Volajte mi !

Opíšte mi Váš problém a posielajte mi svoje problémové doklady, neodkladajte svoje konanie na neskôr, aby ste nestratili svoju výhodu, o ktorej ani neviete ! Volajte mi !

Uprednostňujem telefonickú a následne písomnú komunikáciu. Je to aj pre Vás rýchlejšie a lacnejšie ako osobne. Nebránim sa ale ani osobnému stretnutiu. Volajte mi v čase od 8 do 18 hod.

Kontakt :

Štefan URBANČÍK – finančný špecialista, m e d i á t o r, dlhodobá finančná ochrana

Pečiatka Urbančík

Odborne spôsobilá osoba - držiteľ osvedčení :

Úradu pre finančný trh, ev.č.9485

Slovenskej bankovej asociácie, ev.č.7119

Ministerstva spravodlivosti SR, zapísaný v registri mediátorov pod sp.zn.č.38618/2014-52